Dịch vụ xét nghiệm tiên lượng ung thư vú giai đoạn sớm

Đây là dịch vụ mà chúng tôi sẽ gửi mẫu xét nghiệm của bệnh nhân cần tiên lượng ung thư vú ở giai đoạn sớm tới trung tâm uy tín Gencurix – Hàn Quốc.

  • Đây là test đầu tiên và duy nhất được chính phủ Hàn Quốc chấp thuận trong lĩnh vực tiên lượng ung thư vú.
  • Giúp bác sỹ và bệnh nhân có căn cứ chắc chắn hơn để quyết định các hướng điều trị tiếp theo.
Code Tên sản phẩm Hãng – Xuất xứ Đóng gói
—– Dịch vụ xét nghiệm tiên lượng ung thư vú giai đoạn sớm GENCURIX – Hàn Quốc Dịch vụ

Thông tin cơ bản về dịch vụ:

  • Dùng cho các bệnh nhân ung thu vú giai đoạn sớm
  • Phân tích trình tự 9 gene khác nhau
  • Phân tích tin sinh để đưa ra kết quả chẩn đoán dạng điểm số

Truy cập website chính thức http://gencurix.com/engcodingfiles/main.html để biết thêm thông tin

Liên hệ Ms. Linh 0975.249.018 để được tư vấn