Đại LS xây dựng kế hoạch thăng tiến sự nghiệp dựa trên khả năng và mong muốn cho mỗi nhân viên. Cụ thể, mỗi cá nhân khi nhận được đồng ý tuyển dụng sẽ có:

Bản mô tả công việc với mỗi thành viên đều nói lên mục tiêu của vị trí và tầm quan trọng của công việc đó đối với công ty. Chẳng hạn: bộ phận Product Marketing có chức năng quảng bá thương hiệu sản phẩm và công ty, do vậy mục tiêu có thể là “Bảo đảm tính truyền thông qua việc thực hiện các chương trình đào tạo nội bộ, gặp gỡ đơn vị và chủ trì các buổi hội thảo, hội nghị”.

Quyền hạn và trách nhiệm tương ứng với bản mô tả công việc hay chức năng và nhiệm vụ của từng vị trí. Mỗi một vị trí trong công ty luôn được phân bổ từ chức năng chung từ bộ phận. Từ đó, mỗi cá nhân được thực hiện nhiệm vụ của mình trong quyền hạn cho phép đối với tài sản, tài chính, pháp lý và thành viên nhóm hỗ trợ.

Lương và chế độ phúc lợi là yếu tố phải có được sự đồng thuận cả phía công ty và nhân viên. Bên cạnh lương cơ bản, các khoản phúc lợi và khen thưởng được thực hiện nghiêm túc, để mỗi cá nhân đều cảm thấy công sức và nhiệt huyết với công việc tại Đại LS luôn là xứng đáng. Công ty hoan nghênh cá nhân có thành tích đưa ra đề xuất bổ sung lương và thưởng phù hợp.