Tế bào gốc trung mô người (Human mesenchymal stem cells – hMSCs) là những tế bào gốc trưởng thành đa năng hiện diện trong rất nhiều hốc mô trong cơ thể người. hMSCs có những ưu điểm vượt trội hơn những loại tế bào gốc khác vì sự đa dạng rộng rãi của các nguồn mô của chúng, vì khả năng miễn dịch, và vì khả năng di chuyển đặc biệt đến những khối u và những vết thương trong cơ thể.

Nhờ những đặc điểm này hMSCs đã trở thành công cụ đáng kỳ vọng trong kỹ thuật mô và liệu pháp tế bào. Trong hầu hết những ứng dụng lâm sàng hMSC được tăng trưởng trong phòng thí nghiệm trước khi sử dụng. Yêu cầu đối với môi trường và các chất bổ trợ là khác nhau trong từng giai đoạn phát triển của hMSCs, mục đích để đảm bảo cho sự bám dính, phân tách, biệt hóa và bảo quản tốt của hMSCs nhiều nguồn và cần phải được tuân thủ đúng theo hướng dẫn của GMP (good manufacturing practice). Môi trường nuôi cấy bao gồm các thành phần hỗ trợ sự tăng sinh của hMSCs như: glucose, amino acids, muối khoáng, các chất bổ trợ và huyết thanh (serum). Thông thường, các môi trường được bổ sung thêm huyết thanh phôi thai của bò (Fetal Bovine Serum-FBS). FBS là thành phần tốt nhưng luôn tồn tại những rủi ro cho việc nuôi cấy hMSCs cho các ứng dụng lâm sàng và làm giảm sức sống của hMSCs. Nguyên nhân vì sự tiềm ẩn các nhân tố như virus gây nhiễm khuẩn môi trường và sự miễn dịch gặp phải gây ức chế hMSCs. Các nhân tố này vẫn chưa thể xác định hết số lượng và thành phần có nguy cơ với môi trường nên các nhà nghiên cứu ưu tiên lựa chọn những môi trường đã được xác định, không có huyết thanh (serum-free) và không có các chất lạ (xeno-free) có nguồn gốc từ động vật.

Chất lượng của môi trường nuôi cấy và hiệu suất của nó là đặc biệt quan trọng liên quan đến những ứng dụng trị liệu, vì những đặc tính của hMSCs có thể bị ảnh hưởng đáng kể bởi các thành phần môi trường và các điều kiện nuôi cấy. Hệ thống môi trường XF, SF culture system của Biological Industries (BI) được xác định là không huyết thanh, không xeno được tối ưu hóa cho sự phân tách của hMSCs và tạo điều kiện thuận lợi cho sự tăng trưởng vượt trội, với những quy trình nuôi cấy lâm sàng nghiêm ngặt, được sản xuất theo dúng quy trình của GMP và đạt tiêu chuẩn kiểm tra của FDA, đảm bào cho sự tái tạo và sinh sản của các tế bào.

SF, XF culture system của Biological Industries (BI) được sản xuất theo đúng tiêu chuẩn của GMP, cung cấp hiệu suất phân tách và khả năng tăng trưởng của hMSCs lớn, đảm bảo tốt việc duy trì những đặc tính vốn có của hMSCs. Các kết quả nuôi cấy trên hệ thống của BI được đảm bảo ổn định về các tiêu chí phân tách, tăng trưởng và biệt hóa, giúp tiết kiệm tiền và thời gian hơn so với các môi trường nuôi cấy có chứa FBS thông thường và phù hợp với hMSCs đa dạng nguồn.

Với hệ thống SF, XF culture system, bao gồm MSC NutriStem® XF medium, MSC Attachment Solution, MSC Dissociation Solution hoặc Recombinant Trypsin +/-EDTA solution, và NutriFreez D10 Cryopreservation Medium hỗ trợ hiệu quả cho tăng sinh của hMSCs đa nguồn phù hợp cho các ứng dụng lâm sàng hiện nay.

Nguồn cho bài đăng:

  1. Shuhua G., Cheng X., Kairong Q., Changkai S. (2018), “Mathematical Modeling Reveals the Role of Hypoxia in the Promotion of Human Mesenchymal Stem Cell Long-Term Expansion”, Stem Cells Int.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5976908/

  1. Ana CC Paula, et al (2015), “Human adipose tissue-derived stem cells cultured in xeno-free culture condition enhance c-MYC expression increasing proliferation but bypassing spontaneous cell transformation”, Stem Cell Res Ther., 6(1), p. 76.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4455683/

  1. Elseberg et al. (2017), “The Challenge of Human Mesenchymal Stromal Cell Expansion: Current and Prospective Answers. New Insights into Cell Culture Technology, Dr. Sivakumar Joghi Thatha Gowder”, InTech., p. 1- 36.

https://www.intechopen.com/books/new-insights-into-cell-culture-technology/the-challenge-of-human-mesenchymal-stromal-cell-expansion-current-and-prospective-answers

  1. Sylwia BW et al (2017), “Diverse impact of xeno-free conditions on biological and regenerative properties of hUC-MSCs and their extracellular vesicles”, Journal of Molecular Medicine,  95(2), p. 205–220.

https://link.springer.com/article/10.1007/s00109-016-1471-7

  1. Pokrywczynska M. et al (2015), “Transdifferentiation of Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells into the Islet-Like Cells: the Role of Extracellular Matrix Proteins”, Arch Immunol Ther Exp (Warsz), 63(5), p. 377-84.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25957583

  1. Mira GN et al (2013), “Toward a serum-free, xeno-free culture system for optimal growth and expansion of hMSC suited to therapeutic applications”, BMC Proc, 7(6), p. 6.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3980975/

  1. Tan KY., Teo KL, et al (2015), “Serum-free media formulations are cell line-specific and require optimization for microcarrier culture”, Cytotherapy, 17(8), p. 1152-65.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26139547