CÔNG CỤ MỚI CHO NGHIÊN CỨU CORONA 2019_nCoV (SAR-CoV-2)

Các nhà khoa học Trung Quốc đã xác định coronavirus mới là một nhóm 2B CoV, khác với SARS-CoV. Thông qua phương pháp giải trình tự bộ gen đã chứng minh rằng SARS-CoV-2 (2019-nCoV) có đến 79,5% mức độ tương đồng với SARS-CoV và 96% mức tương đồng với coronavirus dơi.

Để thâm nhập các tế bào chủ, coronavirus gắn vào các thụ thể tế bào chủ đặc hiệu thông qua “spike protein”. Do đó, SARS-CoV sử dụng thụ thể tế bào chủ angiotensin converting enzyme II (ACE-2) trong khi MERS-CoV sử dụng CD26 (DPP4). Kết quả của một số nghiên cứu gần đây cho thấy SARS-CoV-2 có thể sử dụng cùng một thụ thể xâm nhập tế bào là ACE-2 như SARS-CoV.

Tại thời điểm này, vẫn chưa có vắc-xin hay điều trị bằng thuốc kháng virus cụ thể nào đối với SARS-CoV-2. Các nhà khoa học đang tìm kiếm vắc-xin và các tác nhân trị liệu tiềm năng nhắm mục tiêu SARS-CoV-2 hoặc các thành phần tế bào chủ (ví dụ như thụ thể tế bào chủ) cần thiết cho sự nhân lên của virus.

Do đó, sự ra đời của sản phẩm hỗ trợ nghiên cứu coronavirus lúc này là vô cùng cần thiết. Để giúp các nhà nghiên cứu điều hướng nhanh chóng đến các sản phẩm có liên quan, #Abcam – nhà sản xuất #kháng_thể #hàng_đầu_thế_giới đã đưa ra danh sách các kháng thể, protein và các sản phẩm đặc hiệu phát hiện cytokine cho nghiên cứu coronavirus ở người: https://www.abcam.com/…/information-and-products-associated…

Đặc biệt, Kit #SimpleStepELISA của Abcam chỉ mất 90 phút với rất ít thao tác đã giúp các nhà nghiên cứu giảm thời gian, công sức, và tăng độ nhạy, độ đặc hiệu hơn so với kit ELISA thông thường. #Human_ACE2_ELISA_Kit (#ab235649) chính là một công cụ như vậy: https:https://www.abcam.com/human-ace2-elisa-kit-ab235649.html
—–
LIFE SCIENCES
📞Hotline:0975.249.018 (Ms. Diệu Linh)

Trân trọng!

#Lifesciences #Khoahocsusong