Liên hệ tư vấn: 

0865 056 086

 sales@lifesciences.vn

Create your own assay with conjugation-ready matched antibody pairs

Get the most from your samples

Abcam với hơn 1,300 cặp kháng thể tương thích không chất mang (carrier-free matched antibody pairs) giúp khách hàng đạt được kết quả tốt nhất, độ nhạy cao.

  • Ổn định: chỉ sử dụng kháng thể đơn dòng tái tổ hợp
  • Độ đặc hiệu: kiểm tra trong huyết tương và huyết thanh để đảm bảo sự đặc hiệu
  • Độ nhạy: độ nhạy cao đảm bộ tính cạnh tranh so với các cặp kháng thể thương mại có sẵn
  • Tính linh hoạt: phổ rộng cho sự linh hoạt tối đa

Bên cạnh các cặp kháng thể tương thích không chất mang, Abcam còn cung cấp một dải các sản phẩm kháng thể đơn dòng tái tổ hợp không chất mang.

Các kháng thể không chất mang được thiết kế đặc biệt cho đánh dấu kháng thể giúp tiết kiệm thời gian, qui trình đơn giản hóa, đặc biệt dễ dàng hơn khi kết hợp với kit liên hợp Lightning-Link® Kit của Abcam.

Ưu điểm của kháng thể và cặp kháng thể tương thích không chất mang:

Để tiếp cận thêm nhiều thông tin về kháng thể không chất mang của Abcam, mời anh/ chị click chuột tại đây.

Chia Sẻ Bài Viết:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Bài Viết Liên Quan

Contact Me on Zalo