[vc_row row_height_percent=”100″ override_padding=”yes” h_padding=”2″ top_padding=”4″ bottom_padding=”4″ back_color=”color-wayh” back_image=”23486″ kburns=”yes” overlay_alpha=”0″ gutter_size=”3″ column_width_percent=”100″ shift_y=”0″ z_index=”0″ row_name=”Man”][vc_column column_width_percent=”100″ position_vertical=”middle” overlay_alpha=”50″ gutter_size=”3″ medium_width=”7″ mobile_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ width=”1/1″][vc_row_inner][vc_column_inner column_width_percent=”100″ gutter_size=”3″ overlay_alpha=”50″ medium_width=”4″ mobile_visibility=”yes” mobile_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ width=”1/2″][/vc_column_inner][vc_column_inner column_width_percent=”100″ position_vertical=”middle” align_horizontal=”align_center” gutter_size=”2″ overlay_alpha=”50″ medium_width=”4″ mobile_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ css_animation=”bottom-t-top” animation_delay=”200″ width=”1/2″][vc_custom_heading heading_semantic=”h5″ text_size=”h3″ text_font=”font-202503″ text_weight=”300″ text_italic=”yes”]Exclusive[/vc_custom_heading][vc_custom_heading text_size=”bigtext” text_height=”fontheight-179065″ text_font=”font-329340″ text_weight=”600″ text_transform=”uppercase” sub_lead=”yes” sub_reduced=”yes” text_uppercase=””]Man’s
collection
is out[/vc_custom_heading][vc_separator sep_color=”color-prif” el_height=”8px”][vc_button radius=”btn-circle” italic=”” link=”url:#||”]

SHOP NOW

[/vc_button][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row row_height_percent=”100″ override_padding=”yes” h_padding=”2″ top_padding=”4″ bottom_padding=”4″ back_color=”color-rgdb” overlay_alpha=”0″ gutter_size=”3″ column_width_percent=”100″ shift_y=”0″ z_index=”0″ row_name=”Offer”][vc_column column_width_percent=”100″ position_vertical=”middle” style=”dark” overlay_alpha=”50″ gutter_size=”3″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ width=”1/1″][vc_row_inner overlay_alpha=”50″ equal_height=”yes” gutter_size=”3″ shift_y=”0″ row_height_use_pixel=”yes” row_height_pixel=”650″][vc_column_inner column_width_use_pixel=”yes” position_vertical=”middle” align_horizontal=”align_center” style=”dark” gutter_size=”2″ overlay_alpha=”50″ medium_width=”4″ mobile_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”1″ css_animation=”bottom-t-top” animation_delay=”200″ zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ width=”1/2″ column_width_pixel=”500″][vc_custom_heading heading_semantic=”h5″ text_size=”h3″ text_font=”font-202503″ text_weight=”300″ text_italic=”yes”]Sales Now[/vc_custom_heading][vc_custom_heading text_size=”bigtext” text_height=”fontheight-179065″ text_font=”font-329340″ text_transform=”uppercase” sub_lead=”yes” sub_reduced=”yes”]Shock offer
Black Coat
€34,35[/vc_custom_heading][vc_separator sep_color=”color-xsdn” el_height=”8px”][vc_button radius=”btn-circle” link=”url:#||”]

SHOP NOW

[/vc_button][/vc_column_inner][vc_column_inner column_width_percent=”0″ position_vertical=”middle” expand_height=”yes” gutter_size=”3″ back_image=”11309″ back_position=”center center” parallax=”yes” kburns=”yes” overlay_alpha=”50″ medium_width=”4″ mobile_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ css_animation=”bottom-t-top” animation_delay=”400″ zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ width=”1/2″ mobile_height=”400″]
[/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row row_height_percent=”100″ override_padding=”yes” h_padding=”2″ top_padding=”4″ bottom_padding=”4″ back_color=”color-wayh” back_image=”15047″ kburns=”yes” overlay_alpha=”0″ gutter_size=”3″ column_width_percent=”100″ shift_y=”0″ z_index=”0″ row_name=”Promo”][vc_column column_width_percent=”100″ position_vertical=”middle” overlay_alpha=”50″ gutter_size=”3″ medium_width=”7″ mobile_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ width=”1/1″][vc_row_inner][vc_column_inner column_width_percent=”100″ gutter_size=”3″ overlay_alpha=”50″ medium_width=”4″ mobile_visibility=”yes” mobile_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ width=”1/2″][/vc_column_inner][vc_column_inner column_width_percent=”100″ position_vertical=”middle” align_horizontal=”align_center” gutter_size=”2″ overlay_alpha=”50″ medium_width=”4″ mobile_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ css_animation=”bottom-t-top” animation_delay=”200″ width=”1/2″][vc_custom_heading heading_semantic=”h5″ text_size=”h3″ text_font=”font-202503″ text_weight=”300″ text_italic=”yes”]Only this month[/vc_custom_heading][vc_custom_heading text_size=”bigtext” text_height=”fontheight-179065″ text_font=”font-329340″ text_weight=”600″ text_transform=”uppercase” sub_lead=”yes” sub_reduced=”yes” text_uppercase=””]Purchase
1 shirt
& get 1 free[/vc_custom_heading][vc_separator sep_color=”color-prif” el_height=”8px”][vc_button radius=”btn-circle” italic=””]

SHOP NOW

[/vc_button][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row row_height_percent=”100″ override_padding=”yes” h_padding=”2″ top_padding=”4″ bottom_padding=”4″ back_color=”color-wayh” back_image=”11306″ kburns=”yes” overlay_color=”color-wayh” overlay_alpha=”10″ gutter_size=”3″ column_width_percent=”100″ shift_y=”0″ z_index=”0″ row_name=”Sale”][vc_column column_width_percent=”100″ position_vertical=”middle” style=”dark” overlay_alpha=”50″ gutter_size=”3″ medium_width=”7″ mobile_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ width=”1/1″][vc_row_inner][vc_column_inner column_width_percent=”100″ position_vertical=”middle” align_horizontal=”align_center” style=”dark” gutter_size=”2″ overlay_alpha=”50″ medium_width=”4″ mobile_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ css_animation=”bottom-t-top” animation_delay=”200″ width=”1/2″][vc_custom_heading heading_semantic=”h5″ text_size=”h3″ text_font=”font-202503″ text_weight=”300″ text_italic=”yes”]Online shop[/vc_custom_heading][vc_custom_heading text_size=”bigtext” text_height=”fontheight-179065″ text_font=”font-329340″ text_weight=”600″ text_transform=”uppercase” sub_lead=”yes” sub_reduced=”yes” text_uppercase=””]2017
Accessories
35% Off[/vc_custom_heading][vc_separator sep_color=”color-xsdn” el_height=”8px”][vc_button radius=”btn-circle” italic=”” link=”url:#||”]

SHOP NOW

[/vc_button][/vc_column_inner][vc_column_inner column_width_percent=”100″ gutter_size=”3″ overlay_alpha=”50″ medium_width=”4″ mobile_visibility=”yes” mobile_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ css_animation=”bottom-t-top” animation_delay=”400″ width=”1/2″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *