Liên hệ tư vấn: 

0865 056 086

 sales@lifesciences.vn

Phân tách tế bào bằng hạt từ BD™ IMag

Phân tách tế bào bằng hạt từ BD™ IMag

        Hệ thống tách tế bào IMag BD™ dựa trên  nam châm trực tiếp và đơn giản  nhưng hiệu suất cao cho phép nhanh chóng  phân tách (làm giàu) tế bào chọn lọc dương tính hoặc âm tính của quần thể tế bào mà  không cần sử  dụng cột tách từ. Khi sử dụng hệ thống BD IMag, người sử dụng có thể đạt được độ tinh sạch và số lượng lớn của các tiểu quần thể bạch cầu đặc hiệu chỉ với vài bước đơn giản.

        Các hạt BD™ IMag là các hạt nano siêu thuận từ gắn với kháng thể đơn dòng hoặc có liên kết cộng hóa trị với streptavidin trên bề mặt. Các hạt này được tối ưu cho cả làm giàu tế bào chọn lọc dương tính hoặc chọn lọc âm bằng cách sử dụng hệ thống nam châm trực tiếp (DM) BD™ IMagnet (Hình 1).

         Phân tách (làm giàu) chọn lọc dương thường dùng hạt BD IMag có kháng thể đơn dòng gắn lên bề mặt bằng liên kết hoá trị. Các hạt này nhắm đến một tiểu quần thể bạch cầu cụ thể được quan tâm. Sau khi được đặt trong BD  IMagnet, các tế bào mục tiêu di chuyển về phía nam châm và được giữ lại trong từ trường trong khi các tế bào không gắn hạt từ sẽ bị loại bỏ. Sau đó, các tế bào mục tiêu có thể được thu thập và sử dụng trong ứng dụng mong muốn sau khi loại bỏ khỏi từ trường.

         Phân tách (làm giàu) chọn lọc âm, các tế bào không được đánh dấu sẽ được hút ra ngoài và có thể dùng cho nhiều ứng dụng khác.

Hình 1. Hệ thống nam châm trực tiếp BD IMagnet

Quy trình làm giàu tế bào với BD™ IMag

Hình 2. Quy trình làm giàu bằng hệ thống BD IMag

1   Đặt quần thể huyền phù đã gắn hạt BD IMag lên BD IMagnet.
2-  Hút phần nổi phía trên có phần tử tế bào âm (không gắn hạt),           cho vào ống có dán nhãn
2+ Gỡ ống chứa quần thể dương khỏi nam châm
3   Tái huyền phù quần thể dương và đặt trở lại BD IMagnet.
4-  Hút phần quần thể âm và cho vào ống chứa quần thể âm ở bước       2-.
4+ Gỡ ống chứa quần thể dương khỏi nam châm.
5   Tái huyền phù quần thể dương và đặt trở lại BD IMagnet.
6-  Hút quần thể âm ra và cho vào ống chứa quần thể âm từ bước           2- và 4-.
6+ Gỡ quần thể dương khỏi nam châm và tái huyền phù tế bào để            sử dụng.
7   Đặt ống chứa quần thể âm vào BD IMagnet
8-  Hút lấy quần thể đã được làm giàu và cho vào ống có nhãn thích       hợp để sử dụng.
8+ Loại bỏ phần quần thể dương còn lại.
Sản phẩm chỉ dùng cho nghiên cứu
Hoá chất phân tách tế bào BD™ IMag

Làm giàu bằng cách thu nhận tế bào không đính hạt từ (chọn lọc âm tính) dùng cho ứng dụng nghiên cứu yêu cầu tế bào có độ tinh khiết cao và không có kháng thể, hoặc không có phần tử liên kết với bề mặt của chúng. Trong trường hợp này, trước tiên các tế bào không mong muốn được dán nhãn bằng cocktail kháng thể đơn dòng liên kết đặc hiệu các kháng nguyên được biểu hiện bởi các tế bào không mong muốn. Sau khi rửa sạch kháng thể không liên kết, thuốc thử BD IMag được sử dụng để dán nhãn từ các tế bào này. Các tế bào được gắn nhãn sẽ di chuyển đến BD IMagnet để lại một quần thể thuần túy và “không  bị ảnh hưởng” sẽ được hút sang ống khác (Hình 2).

Phân tách tế bào dương tính mang lại kết  quả cao cả về độ tinh sạch, khả năng phục hồi và khả năng sống của các tế bào. Tuy nhiên, tùy vào loại tế bào đang được phân tách và kháng nguyên bề mặt mà hạt từ liên kết, việc phân tách dương tính có thể dẫn đến tế bào bị hoạt hóa hoặc thay đổi chức năng.

     Mặc dù xác suất thấp, sự hoạt hoá do hạt từ tính gây ra có thể là một khó khăn cho người sử dụng nếu họ cần các tế bào chưa được hoạt hoá cho ứng dụng. Trong trường hợp đó họ nên cân nhắc phương pháp phân tách tế bào âm tính.

     BD Biosciences Pharmingen đã mở rộng dòng sản phẩm BD  IMag. Ngoài các thuốc thử chọn lọc dương tính cho người và chuột, hiện nay đã có các bộ kit phân tách tế bào ở người và chuột cung cấp phương pháp hiệu quả về chi phí để phân tách các tế bào mục tiêu không bị tác động với mức độ tinh khiết và phục hồi đặc biệt cao (Hình 3 và 4).  Trên hết, có nhiều thuốc thử hạt BD IMag bước thứ hai cho phép người sử dụng tùy chỉnh quá trình phân tách tế bào bằng từ tính nhờ sử dụng các kháng thể cụ thể của họ hoặc cocktail kháng thể.

Hình 3a. So sánh độ tinh khiết của tế bào  mục tiêu  của  người  thu  được sau  khi làm  giàu các tiểu quần thể tế bào  lympho khác nhau từ PBMC bằng cách sử dụng Bộ làm  giàu tế bào người BD IMag và các sản phẩm cột tách từ tính tương ứng của đối thủ.
Hình 3b. So sánh khả năng khôi phục tế bào mục tiêu của người thu được sau khi làm  giàu các tiểu quần thể tế bào lympho khác nhau từ PBMC bằng cách sử dụng bộ làm giàu  tế bào cho người BD IMag hoặc các sản phẩm cột tách từ tính tương ứng của đối thủ.
Hình 4a. So sánh độ tinh khiết của tế bào mục tiêu của chuột thu được sau khi làm giàu các  tiểu quần thể tế bào lympho khác nhau từ lá lách (hoặc tủy xương cho các tế bào tạo máu)  bằng cách sử dụng Bộ làm giàu tế bào chuột BD IMag hoặc các sản phẩm cột tách từ tính tương ứng của đối thủ.
Hình 4b. So sánh khả năng khôi phục hồi tế bào mục tiêu của chuột thu được sau khi làm  giàu các tiểu quần thể tế bào lympho khác nhau từ lá lách (hoặc tủy xương cho tế bào tạo  máu) bằng cách sử dụng Bộ làm giàu chuột BD IMag hoặc các sản phẩm cột tách từ tính tương ứng của đối thủ.
* Không sản phẩm đ so sánh

Hoá chất phân tách tế bào bằng hạt từ BD™ IMag

Người
Chuột
DM – để sử dụng với BD IMagnet Direct Magnet 
MSC – để sử dụng với cột tách từ
Hạt BD IMag được chuẩn bị từ hạt từ nhóm chức Carboxyl do Skold Technology sản xuất

Chia Sẻ Bài Viết:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Bài Viết Liên Quan

FICOLL – PHÂN TÁCH TẾ BÀO MONONUCLEAR (MNC)

Các sản phẩm Ficoll-Paque là dung dịch phân tách gradient tỷ trọng vô trùng sẵn sàng sử dụng, để chuẩn bị tách các tế bào có nhân (mononuclear cells) từ máu ngoại vi, tuỷ xương

Contact Me on Zalo