Liên hệ tư vấn: 

0865 056 086

 sales@lifesciences.vn

6-color TBNK Reagent (IVD)

  • Hãng sản xuất: BD Multitest™
  • Mục đích sử dụng: Định danh và phát hiện tỷ lệ phần trăm và số lượng tuyệt đối của tế bào T, B & NK cũng như quần thể CD4 và CD8 của tế bào T trong mẫu máu ngoại vi

Mô tả sản phẩm :

  • Có chứng chỉ sử dụng trong xét nghiệm lâm sàng (IVD)
  • BD Multitest™ 6-color TBNK reagent và ống BD Trucount™ tubes là thuốc thử dùng trong phương pháp miễn dịch huỳnh quang trực tiếp, phát hiện sáu màu.
  • Thuốc thử sử dụng trên thiết bị BD FACSCanto™ và BD FACSCanto™ II flow cytometers

Thành phần bộ kit:

Thành phần

Nồng độ (ug/mL)

CD3 FITC

2,3
CD16 PE

1,65

CD56 PE

1,1

CD45 PerCP-Cy™5.5

6,0
CD4 PE-Cy™7

1,5

CD19 APC

2,3
CD8 APC-Cy™7

6,3

Điều kiện bảo quản:

  • 2 – 8oC, tránh đóng đông
  • Tránh ánh sáng trực tiếp trong quá trình bảo quản và ủ với tế bào. Giữ lọ thuốc thử luôn khô ráo.
  • Thuốc thử ổn định khi được giữ trong thiết bị BD FACSDuet™ trong 8 giờ / ngày trong 5 ngày. Không để thuốc thử qua đêm trong thiết bị

Thông tin đặt hàng:

Mã sản phẩm

Tên sản phẩm Đóng gói
662967 BD Multitest™ 6-color TBNK

50 phản ứng

 

6-color TBNK Reagent (IVD)

Chia Sẻ Bài Viết:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Contact Me on Zalo