Liên hệ tư vấn: 

0865 056 086

 sales@lifesciences.vn

Alexa Fluor® 488 Mouse IgG1 κ Isotype Control (RUO)

  • Hãng sản xuất: BD Phosflow™
  • Mục đích sử dụng: Được sử dụng như một mẫu đối chứng cho isotype để sàng lọc tín hiệu nền thấp của nhiều mẫu mô chuột và người và được sử dụng để nhuộm nội bào trong ứng dụng đếm tế bào theo dòng chảy.

Đặc tính kỹ thuật

  • Dòng kháng thể: MOPC-21
  • Isotype: IgG1 của chuột, kappa, hoạt tính với tế bào người. Kháng thể đơn dòng được tinh sạch từ mẫu mô được nuôi cấy huyền phù hoặc cổ trướng (ascites) bằng phương pháp sắc ký ái lực và liên hợp với Alexa Fluor® 488 ở điều kiện tối ưu
  • Thể tích cho một phản ứng: 20 µL cho phản ứng 100 µL chứa 1 x 106 tế bào
  • Thành phần đệm bảo quản: chứa BSA và ≤ 0,09% NaN3
  • Điều kiện bảo quản: 4oC, tránh tiếp xúc lâu với ánh sáng

Thông tin đặt hàng:

Mã sản phẩm

Tên sản phẩm Đóng gói
557782 Alexa Fluor® 488 Mouse IgG1 κ Isotype Control

50 phản ứng

Tìm hiểu nhiều hơn các sản phẩm khác về Isotype control tại đây: Isotype Control

Alexa Fluor® 488 Mouse IgG1 κ Isotype Control (RUO)

Chia Sẻ Bài Viết:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Contact Me on Zalo