Liên hệ tư vấn: 

0865 056 086

 sales@lifesciences.vn

Brilliant Stain Buffer (RUO)

  • Hãng sản xuất: BD – Becton Dickinson
  • Mục đích sử dụng: Là dung dịch đệm dùng trong quá trình nhuộm miễn dịch huỳnh quang tế bào, nhằm ứng dụng trong phân tích tế bào theo dòng chảy.

Mô tả sản phẩm:

  • Brilliant Stain Buffer là dung dịch được thêm vào hỗn hợp các thuốc thử huỳnh quang trước khi nhuộm tế bào, được thiết kế cho các thí nghiệm phân tích tế bào theo dòng chảy đa màu khi được kết hợp sử dụng với thuốc nhuộm BD Horizon Brilliant fluorescent polymer dyes
  • Để có kết quả tối ưu và có thể tái lặp, nên sử dụng dung dịch đệm BD Horizon Brilliant Stain Buffer khi nhuộm tế bào bằng thuốc nhuộm BD Horizon Brilliant dyes
  • Đệm BD Horizon Brilliant Stain Buffer tương thích với các thuốc nhuộm huỳnh quang khác, kết hợp với các tín hiệu huỳnh quang truyền thống như fluorescein, phycoerythrin or Alexa Fluor® dyes
  • Thành phần dung dịch đệm bảo quản: dung dịch đệm chứa BSA và ≤ 0,09% natri azide
  • Điều kiện bảo quản: bảo quản dung dịch đệm không pha loãng ở 4oC, tránh tiếp xúc lâu với ánh sáng, không đông lạnh
  • Đặc tính kỹ thuật: Tải tại đây

Thông tin đặt hàng

Mã sản phẩm

Tên sản phẩm Đóng gói

563794

Brilliant Stain Buffer

100 phản ứng

BD Horizon Brilliant Stain Buffer được kết hợp sử dụng khi nhuộm miễn dịch huỳnh quang đa màu và phân tích tế bào theo dòng chảy sử dụng hai hoặc nhiều thuốc thử BD Horizon Brilliant

Mẫu máu toàn phần của người được nhuộm khi sử dụng BD Horizon Brilliant Stain Buffer, giúp phục hồi các quần thể tế bào lympho quan tâm về mô hình nhuộm huỳnh quang dự đoán (nằm trên đường chấm – quần thể tế bào CD4), so với các tế bào khi nhuộm mà không sử dụng Brilliant Stain Buffer

Chia Sẻ Bài Viết:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Contact Me on Zalo