Exosome

Hãng sản xuất: Abcam – Anh https://www.abcam.com/

  • Kit phân tích/phát hiện exosome bằng Flow Cytometry trong huyết tương người
  • Chất chuẩn Exosome
  • Hạt bắt exosome

Liên hệ Ms. Linh 0975.249.018 để được hỗ trợ.Chia sẻ

Code Tên sản phẩm Đóng gói
Exosome Isolation and Analysis Kit
ab228565 Exosome Isolation and Analysis Kit – Flow Cytometry, Plasma (CD63 / CD9) 1 x 96 test
Positive controls/standards
ab239690 Lyophilized HT29 Exosome Standards 100 µg
ab239691 Lyophilized MCF7 Exosome Standards 100 µg
ab239689 Lyophilized PC3 Exosome Standards 100 µg
Exosome capture beads
ab239686 CD63 Exosome Capture Beads 25 tests
ab239685 CD9 Exosome Capture Beads 25 tests
ab239687 CD81 Exosome Capture Beads 25 tests
ab239688 CD326 Exosome Capture Beads 25 tests

Bạn cần bảng báo giá, vui lòng gửi yêu cầu tại đây:

Empty tab. Edit page to add content here.

Privacy Preference Center