Nuôi cấy tế bào cho Karyotyping

Mô tả:

  • Nuôi cấy tế bào tủy xương, dịch ối, gai nhau, máu ngoại vi dùng cho kỹ thuật phân tích NST (Karyotyping)
  • Hãng sản xuất: Biological Industries – Israel

Đặc tính kỹ thuật:

  • BIO-MARROW™ cho nuôi cấy tế bào tủy xương, bao gồm RPMI 1640 cơ bản và L-glutamin, foetal bovine serum, và antibiotics (gentamicin), không bao gồm mitogens hoặc conditioned medium.
  • BIO-HEMATO™ cho nuôi cấy tế bào tủy xương và tạo máu ngoại vi, bao gồm MEM-Alpha basal medium supplemented with L-Glutamine, foetal bovine serum, antibiotics (gentamicin) và conditioned medium
  • BIO-AMF™-1 / BIO-AMF™-2 / BIO-AMF™-3 nuôi cấy dịch ối, gai nhau của người.
  • BIO-PB™
  • Các hóa chất hỗ trợ nuôi cấy trọn vẹn cho Karyotyping
  • Tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485

Thông tin đặt hàng:

Code Tên sản phẩm Đóng gói
01-199 -1 BIO-MARROW™ Karyotyping Medium w/o CM 500 ml / 100 ml
12-004- 1D Colcemid Solution 10 ml
12-005-1 0.075M KCl 500 ml / 100 ml
03-051-5 Trypsin-EDTA 10X 100 ml / 20 ml
01-200-1 BIO-HEMATO™ Karyotyping Medium 500 ml / 100 ml
01-190-1 BIO-AMF™-1 Basal Medium 450 ml / 90 ml
01-192-1 BIO-AMF™-1 Supplement 50 ml / 10 ml
01-194-1 BIO-AMF™-2 Medium 500 ml / 100 ml
01-196-1 BIO-AMF™-3 Medium 500 ml / 100 ml
01-201-1 BIO-PB™ Karyotyping Medium w PHA 500 ml / 100 ml
01-198-1 BIO-PB™ Karyotyping Medium w/o PHA 500 ml / 100 ml
12-009-1H PHA-M 5 ml

Truy cập website chính thức https://www.bioind.com/worldwide/products/human-cytogenetics/ để biết thêm thông tin sản phẩm.

Liên hệ Ms. Linh 0975.249.018 để được hỗ trợ.Chia sẻ

Bạn cần bảng báo giá, vui lòng gửi yêu cầu tại đây:

Empty tab. Edit page to add content here.

Privacy Preference Center