Liên hệ tư vấn: 

0865 056 086

 sales@lifesciences.vn

Primary Antibodies

Hãng sản xuất: Abcam – Anh https://www.abcam.com/

  • Đặc điểm đặc trưng:
  • Kháng thể đơn dòng thỏ RabMAb® cung cấp khả năng phát hiện kháng nguyên vượt trội trong hệ thống miễn dịch thỏ, kết hợp với tính đặc hiệu của kháng thể đơn dòng.
  • Kháng thể sơ cấp liên hợp với Alexa Fluor®, FITC, PE, PerCP, APC,.. giúp loại bỏ những thuốc nhuộm tự do, đảm bảo tỷ lệ tín hiệu nền thấp, kết quả rõ ràng.
  • Các kháng thể đều đã được xác nhận tính đặc hiệu bởi xác thực Knockout (KO)
  • Kháng thể tái tổ hợp, đảm bảo tính nhất quán giữa các lô, tính đặc hiệu và nguôn cung cấp dài hạn.
  • Kháng thể không chứa chất mang (không có BSA, NaN3 và glycerol), trở thành sản phẩm lý tưởng cho những xét nghiệm miễn dịch

Liên hệ Ms. Hạnh 0975.249.018 để được hỗ trợ.

Primary Antibodies

Chia Sẻ Bài Viết:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Contact Me on Zalo