Liên hệ tư vấn: 

0865 056 086

 sales@lifesciences.vn

BD Accuri™ C6 Plus Flow Cytometer

• BD Accuri là hệ thống phân tích dòng chảy cá nhân được trích dẫn rộng rãi trong các nghiên cứu trên thế giới và chỉ dùng trong nghiên cứu (RUO)

Contact Me on Zalo