Liên hệ tư vấn: 

0865 056 086

 sales@lifesciences.vn

BD FACSMelody™ Cell Sorter

BD FACSMelody™ Cell Sorter thiết bị phân tách tế bào theo dòng chảy (flow cytometry) chỉ dùng trong nghiên cứu.

Contact Me on Zalo