Nhân viên Kinh doanh – Sale

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC SỰ SỐNG Tuyển dụng – Nhân viên Kinh doanh – Sale 1. Giới thiệu công ty Công ty TNHH Phát triển Khoa học Sự Sống (Life Sciences Co., Ltd) nhà cung cấp hàng đầu các hệ thống phân tích dòng chảy tế bào (Flow Cytometry), hệ thống nuôi […]

Business Development – Chuyên viên Phát triển Kinh doanh

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC SỰ SỐNG Tuyển dụng – Business Development – Chuyên viên Phát triển Kinh doanh 1. Giới thiệu công ty Công ty TNHH Phát triển Khoa học Sự Sống (Life Sciences Co., Ltd) nhà cung cấp các hóa chất, vật tư tiêu hao, thiết bị trong lĩnh vực Sinh […]

Sales support – Nhân viên hỗ trợ kinh doanh

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC SỰ SỐNG Tuyển dụng – Sales support – Nhân viên hỗ trợ kinh doanh 1. Giới thiệu công ty Công ty TNHH Phát triển Khoa học Sự Sống (Life Sciences Co., Ltd) nhà cung cấp các hóa chất, vật tư tiêu hao, thiết bị trong lĩnh vực Sinh […]