Liên hệ tư vấn: 

0865 056 086

 sales@lifesciences.vn

Xác định kiểu miễn dịch của quần thể tế bào đuôi gai (DC) ở người

Phép đo tế bào dòng chảy nhiều màu để xác định và mô tả đặc điểm của quần thể tế bào đuôi gai ở người trong máu ngoại vi

Giới thiệu

        Các tế bào đuôi gai (DC) là một nhóm các tế bào miễn dịch bẩm sinh xuất phát từ tủy xương và được phân bổ đến các cơ quan bạch huyết, mô và máu. Tế bào DC thể hiện một vai trò quan trọng với miễn dịch bẩm sinh và đáp ứng và được nhìn nhận như là tế bào trình diện kháng nguyên (APC) giúp khơi mà cho tế bào T ngây thơ và khơi dậy các đáp ứng tế bào T đối với kháng nguyên lạ. Trong bài viết này, chúng tôi mô tả việc sử dụng một panel nhiều màu phân tích tế bào dòng chảy để phân tích quần thể các tế bào DC ở máu người sử dụng hệ thống BD FACSymphony™ A3 Cell Analyzer 30 thông số.

        Panel nhiều màu phân tích tế bào dòng chảy được mô tả ở đây tạo nên từ 20 kháng thể gắn huỳnh quang bao gồm các thuốc thử thuộc BD Horizon Brilliant™. Sử dụng panel nhiều màu, chúng tôi xác định kiểu hình và tần suất của các phân nhóm tế bào DC trong mẫu tế bào đơn nhân máu ngoại vi (PBMCs) từ những người khỏe mạnh. DC vẫn thường được phân loại thành DC điển hình (trước đây gọi là DC dòng tủy xương) bao gồm cDC1 và cDC2, và DC không điển hình. Cấu hình hệ thống lọc sáng của BD FACSymphony A3 Cell Analyzer mang lại tính linh hoạt để gán các chất phát huỳnh quang với 5 nguồn laser cho phép phân biệt không chỉ các nhóm tế bào DC điển hình và không điển hình, mà còn cả các DC đặc hữu như Axl⁺ Siglec6⁺ DC (AS DC) và DC tương bào (pDC)

Quy trình

      Mẫu tế bào PBMC tươi được phân lập từ máu tổng số của người hiến khỏe mạnh (n = 3) bằng ly tâm tỉ trọng sử dụng Ficoll™ Paque Plus (Cytiva). Một hỗn hợp kháng thể được chuẩn bị sử dụng BD Horizon™ Brilliant Stain Buffer Plus trộn với một thể tích cụ thể của mỗi kháng thể cho một xét nghiệm. PBMC được nhuộm với kháng thể trong 30 phút trong bóng tối tại nhiệt độ phòng. Các đối chứng đơn màu và fluorescence minus one (FMO) được xử lý song song với panel đầy đủ. Sau khi nhuộm, các tế bào được rửa 3 lần với BD FACS™ Stain Buffer và thu thập trên BD FACSymphony A3 Cell Analyzer. Dữ liệu phân tích bằng phần mềm FlowJo™ v10.7.

Bảng 1. Cấu hình thiết bị và lựa chọn thuốc thử.

Các dấu ấn bề mặt tế bào và các dòng kháng thể được sử dụng trong cocktail trong panel DC nhiều màu trong bảng 1. Các chất phát huỳnh quang được chọn dựa trên hệ thống BD FACSymphony A3 Cell Analyzer có cấu hình 5 laser, 28 cảm biến huỳnh quang.

Hình 1. Nhận dạng các tập hợp tế bào DC lưu hành trong máu ngoại vi của người. Tế bào đơn nhân (MNCs) đầu tiên được xác định dựa trên đặc tính tán xạ ánh sáng và sau đó dựa trên các tế bào đơn lẻ (không được hiển thị); dòng tế bào (CD3, CD56, CD19)⁺ bị loại khỏi phân tích. DC được khoanh vùng trên quần thể tế bào (LIN⁻) HLA-DR⁺CD14⁻. Từ các tế bào (LIN⁻) HLA-DR⁺CD14⁻, tập hợp cDC1 được xác định với kiểu hình CD141⁺CD16⁻ và biểu hiện Clec9A và CD26. Tập hợp cDC2 được bắt nguồn từ tập hợp CD16⁻CD141⁻ và được xác định bằng cách đồng biểu hiện các dấu ấn CD1c và CD11c. Quần thể cDC2 được phân tích thêm để đánh giá sự biểu hiện của CD36 và CD172a/b (SIRPα/β1) trên bề mặt tế bào. Các tế bào CD16⁺CD141 được đánh dấu là DC không điển hình biểu hiện CD86 (không được hiển thị).
Hình 2. Xác định các quần thể Á DC và pDC trong máu ngoại vi của người. A. Các tế bào DC được xác định theo chiến lược khoanh vùng như được mô tả trong Hình 1. Tập hợp AS DC được khoanh vùng từ các tế bào CD16⁻CD141⁻ và được xác định dựa trên đồng biểu hiện của Axl và Siglec6. Như được hiển thị, hai tập AS DC chính CD123sáng CD11c⁻ và CD123mờ CD11c⁺ đã được quan sát (Villani et al.2). Quần thể pDC được khoanh vùng từ tập hợp Axl⁻ Siglec6⁻ và được xác định bằng đồng biểu hiện CD123 và CD303. B. Các đối chứng FMO cho Axl và Siglec6 được hiển thị, tuân theo chiến lược khoanh vùng như được mô tả trong Hình 2A.
Hình 3. Biểu hiện thụ thể bề mặt tế bào trên các tập hợp tế bào DC khác nhau. Các biểu đồ histogram cho thấy phân bố của các thụ thể bề mặt được lựa chọn trên tế bào DC của người, xác định thông qua panel DC nhiều màu. Các tập hợp DC ở PBMC của người cho khỏe mạnh được xác định theo chiến lược khoanh vùng đã đề cập ở trên. Kiểu hình biểu hiện dấn ấn được trình bày đại diện với tập DC (DC không điển hình CD16⁺, Axl⁺Siglec6⁺ (AS) DC, cDC1, cDC2 và pDC) dưới dạng các histogram chồng)
Hình 4. Phân tích không giám sát (unsupervised analysis) trên dữ liệu đo tế bào dòng chảy cho biểu hiện marker DC. Dữ liệu thu được trên máy phân tích tế bào BD FACSymphony A3 được đánh giá bằng thuật toán UMAP (Phần mềm FlowJo). Các tế bào HLA-DR⁺CD14⁻ được xác định sau khi khoanh vùng thủ công dựa trên phép đo lưu lượng tế bào và sau đó được phân tích thông qua các tham số plugin UMAP xác định. Thống kê bản đồ nhiệt cho các dấu ấn tế bào riêng lẻ được hiển thị. Thang màu cho biết cường độ tín hiệu của các dấu ấn.

Kết luận

Dữ liệu được trình bày ở đây cho thấy khả năng thực hiện phân tích dòng chảy tế bào 20 màu trên tế bào DC người với hệ thống BD FACSymphony A3. Panel kháng thể huỳnh quang cho phép xác định các phân nhóm DC chính ở người, xác nhận sự biểu hiện của các dấu ấn đặc trưng quần thể DC và phù hợp cho cả phân tích thường quy và phân tích không giám sát. BD FACSymphony A3 mang lại tính linh hoạt và phổ rộng để xây dựng tổ hợp 28 màu để xác định kiểu hình miễn dịch của các quần thể tế bào miễn dịch.

Tài liệu tham khảo

  1. Jongbloed SL, Kassianos AJ, McDonald KJ, et al. Human CD141 + (BDCA-3)+ dendritic cells (DCs) represent a unique myeloid DC subset that cross-presents necrotic cell antigens. J Exp Med. 2010;207(6):1247-1260. doi:10.1084/jem.20092140
  2. Villani AC, Satija R, Reynolds G, et al. Single-cell RNA-seq reveals new types of human blood dendritic cells, monocytes, and progenitors. Science. 2017;356(6335):eaah4573. doi:10.1126/science.aah4573
  3. Collin M, Bigley V. Human dendritic cell subsets: an update. Immunology. 2018;154(1):3-20. doi:10.1111/imm.12888

 

BD, the BD Logo, FACSymphony, FlowJo, Horizon, Horizon Brilliant and Horizon Brilliant Violet are trademarks of Becton, Dickinson and Company or its affiliates. Alexa Fluor is a trademark of Life Technologies Corporation. CF is a trademark of Biotium, Inc. Cy is a trademark of Global Life Sciences Solutions Germany GmbH or an affiliate doing business as Cytiva. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2021 BD. All rights reserved. 23-23160-00

Chia Sẻ Bài Viết:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Bài Viết Liên Quan

Contact Me on Zalo