Liên hệ tư vấn: 

0865 056 086

 sales@lifesciences.vn

Phân định các phân nhóm tế bào T điều hòa (Treg) chức năng bằng sự biểu hiện dấu ấn bề mặt tế bào

Điểm đáng chú ý về kháng thể:

  • Kháng thể dòng V46-1954 là một kháng thể kháng CD304 (Nrp-1) trên chuột (mouse), đặc hiệu cao, không có phản ứng chéo với Nrp-2.
  • Kháng thể dòng Y23-1185 là một kháng thể mới kháng CD39 (NTPDase 1) ở chuột (mouse)

Giới thiệu

        Các tế bào T điều hòa (Treg) bao gồm một nhóm không đồng nhất của các tế bào T CD4 có khả năng điều hòa các đáp ứng miễn dịch và duy trì cân bằng nội môi hệ thống miễn dịch. Treg xuất hiện tự nhiên trong một phân nhóm tế bào T được đặc trưng trước hết là bởi dấu ấn CD4+CD25+. Các phân nhóm tế bào này biểu hiện yếu tố phiên mã Foxp3, cần thiết cho tính ổn định và chức năng ức chế miễn dịch của Treg. Ngày càng nhiều dấu ấn bề mặt hỗ trợ cho việc xác định các quần thể Treg cụ thể, bao gồm các quần thể hoạt động chức năng. Neuropilin-1(Nrp-1 hay CD304) là một trong những dấu ấn như thế, dùng để phân biệt Treg tự nhiên với Treg ngoại vi và Treg cảm ứng trên mô hình chuột. Ở cả người và chuột, ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 1 (NTDase 1 hay CD39) điều hòa hiệu ứng ức chế miễn dịch trung gian adenosine ở Treg và đã trở thành một chốt chặn ức chế miễn dịch tiềm năng mới đối với các liệu pháp miễn dịch đích ung thư.

Chuẩn bị tế bào và phân tích

        Lách chuột C57BL/6 được phân tách bằng cơ học và huyền phù tế bào đơn sau đó được ủ với Mouse BD Fc Block™ và một hỗn hợp (cocktail) kháng thể. Tế bào được thu thập trên hệ thống phân tích dòng chảy tế bào BD FACSymphony™ A5 Cell Analyzer và kết quả phân tích trên phần mềm FlowJo™ v10.7.1. Biểu đồ UMAP được dùng để diễn giải các quần thể tế bào miễn dịch. Các quần thể tế bào được chú thích dựa trên sự biểu hiện của các thụ thể đặc trưng cho dòng dõi tế bào (hình 1A). Ngoài ra, sự biểu hiện CD304 (Nrp-1) được thể hiện trên biểu đồ nhiệt (hình 1B). Phân tích dòng chảy tế bào về sự tương quan biểu hiện của CD304 so với CD25 được rút ra từ quần thể các tế bào T CD45+CD3+CD4+ (hình 2A). Sau đó, biểu hiện của CD39 được xác định trong các phân nhóm CD304CD25, CD304+CD25 và CD304+CD25+ (hình 2B).

Bảng 1. Hiểu biết sâu sắc hơn về tế bào T điều hòa (Treg) từ một ống tế bào duy nhất với phép phân tích miễn dịch 29 màu áp dụng trên tế bào lách chuột. BB: BD Horizon Brilliant™ Blue; BUV: BD Horizon Brilliant™ Ultraviolet; BV: BD Horizon Brilliant Violet™

Hình 1. Biểu hiện của CD304 (Nrp-1) tương quan nhiều nhất với nhóm tế bào T CD4 và tế bào đơn nhân tủy xương. A. Chú giải các quần thể tế bào. B. Biểu đồ nhiệt cho thấy biểu hiện của CD304 (Nrp-1) ở các quần thể tế bào tương ứng.

Hình 2. Sự phân biệt rõ ràng các quần thể tế bào T CD4 dựa vào biểu hiện thụ thể CD304 (Nrp-1) và sự biểu hiện mang tính phân biệt của CD39 (NTDase 1). A. Biểu đồ viền cho thấy biểu hiện CD304 so với CD25 trên các tế bào T CD45+CD3+CD4+. B. Biểu đồ histogram chồng hiển thị biểu hiện CD39 (NTDase 1) trong các tập tế bào T CD4.

Hình 3. Dòng V46-1954 liên kết đặc hiệu vào CD304 (Nrp-1) và không liên hệ gần gũi với Nrp-2. Phân tích tế bào dòng chảy về mức độ biểu hiện CD304 (Nrp-1) trên các tế bào chuyển gen. Các tế bào 293F không chuyển gen (biểu đồ đỏ) hoặc chuyển gen với Nrp1 (biểu đồ xanh) hoặc Nrp2 (biểu đồ xám). Tế bào được nhuộm với kháng thể kháng CD304 (Nrp-1) (dòng V46-1954). Biểu đồ histogram cho thấy tính đặc hiệu của dòng V46-1954 với Nrp-1, còn với Nrp-2 thì không.

Thông tin sản phẩm

Mã sản phẩm

Tên sản phẩm

Dòng

567112

BD Horizon Brilliant VioletTM 421 Rat Anti-Mouse CD304

V46-1954

567104

BD PharmingenTM PE Rat Anti-Mouse CD39

Y23-1185

BD, the BD Logo, FACSymphony, FC Block, FlowJo, Horizon Brilliant, Horizon Brilliant Violet and Pharmingen are trademarks of Becton, Dickinson and Company or its affiliates. Cy is a trademark of Global Life Sciences Solutions Germany GmbH or an affiliate doing business as Cytiva. CF is a trademark of Biotium, Inc.

Chia Sẻ Bài Viết:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Bài Viết Liên Quan

Ra mắt sản phẩm NEW Corning® Powdered Media

Ra mắt sản phẩm NEW Corning® Powdered Media  Lifescience vui mừng đem đến thông báo về sự ra mắt của sản phẩm NEW Corning® Powdered Media tại thị trường Đông Nam Á. Danh mục sản

Contact Me on Zalo